Ένας Γύρος διαφορετικός από τους άλλους

Πολλές φορές στην ζωή πράγματα που έχεις ονειρευτεί συμβαίνουν σε ανύποπτες στιγμές. Κάτι τέτοιο ήταν για μένα ο Γύρος Ελλάδας.