Μάρκος Χάννα

Sports Journeys

Καλώς ήρθατε…

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που σχεδιάζεις πράγματα για καιρό και τελικά η υλοποίηση τους χρειάζεται μόνο έναν… καφέ, ένα μεσημέρι στο κέντρο του Ζωγράφου.